نمایشگاه ها

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

امسال نیز همانند سالهای گذشته مجموعه شرکتهای مسبار کاوه ، آلوم کابل کاوه ، آلومینیوم کوهرنگ زاگرس ، Epcos ، Beluk ، Driecher در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران از تاریخ ۹۶/۰۸/۱۳ لغایت ۹۶/۰۸/۱۶ آبان ماه حضور خواهند داشت 
سالن ۳۸ غرفه ۴۷۴

حضوردرنمایشگاه جانبی سی و دومین کنفرانس بین المللی برق

حضور شرکتهای آلوم کابل کاوه و آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در نمایشگاه جانبی سی و دومین کنفرانس بین المللی برق از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۱ لغایت ۹۶/۰۸/۰۳ آبان ماه در سالن نیلوفر  از ساعت ۹ الی ۱۷ 

حضور شرکتهای مسبارکاوه ، آلوم کابل کاوه و آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در نمایشگاه دبی MIDDLE EAST ELECTRICITY

از تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۵ لغایت ۲۸ بهمن ماه سال ۹۵
NO.25/HALL.3
۱۴-۱۶Feb 2017 10AM-6PM DAILY
Dubai World Trade Centre UAE