اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

باز هم رقابت مس کاتد ، در بورس کالا

با توجه به آغاز تعطیلات چین ،انتظار می رفت که با پیش بینی کاهش قیمت در هفته آتی کاتد مس در بورس کالا با مازاد عرضه مواجه  گردد. اما مثل اینکه خریداران با تصمیمات جدید سیاستمداران آمریکا ، شرایط دیگری را رقم زدند و با درخواست حدود   2800 تنی بازار قیمت  بورس دچار نوسان گردید و نهایتا با 1000 ریال افزایش با قیمت ( max ) 224.379 ریال معامله گردید .

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها