اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

حضوردرنمایشگاه جانبی سی و دومین کنفرانس بین المللی برق

حضور شرکتهای آلوم کابل کاوه و آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در نمایشگاه جانبی سی و دومین کنفرانس بین المللی برق از تاریخ 96/08/01 لغایت 96/08/03 آبان ماه در سالن نیلوفر  از ساعت 9 الی 17 

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها