اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

حضور در نمایشگاه صنعت برق ایران

در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران مشتاق دیدار شما هستیم 

محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران 

سالن 38 آلمان غرفه 492

9 آبان – 12 آبان 

شرکتهای مسبارکاوه / آلوم کابل کاوه / صباخازن / آلومینیوم کوهرنگ زاگرس

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها