اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

حضور شرکتهای مسبارکاوه ، آلوم کابل کاوه و آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در نمایشگاه دبی MIDDLE EAST ELECTRICITY

از تاریخ 26 بهمن ماه سال 95 لغایت 28 بهمن ماه سال 95

NO.25/HALL.3

14-16Feb 2017 10AM-6PM DAILY

Dubai World Trade Centre UAE

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها