موسس و هیات مدیره

شرکت مسبار کاوه توسط مرحوم مهندس داود رحمانی درسال ۱۳۸۰ بنیانگذاری گردید. ایشان ازجمله عاشقانی بود که با سوختن خود تمامی راه های پر پیچ و خم  را برای توسعه فضای اشتغال و ارتقاء کشور پیمود و خدمات ارزنده ای در راستای استقلال اقتصادی کشور به ارمغان آورد. اگر چه جای خالی او هیچ گاه پر نخواهد شد اما دستاوردهای حاصل از تلاش بی دریغ او ماندگار است و نامش را برای همگان جاودان خواهد ساخت.

در حال حاضر این شرکت توسط همسر و فرزندان آن مرحوم مدیریت می گردد.

 • null

  موسس شرکت مسبار کاوه

  مرحوم مهندس داود رحمانی

 • null

  نایب رئیس هیات مدیره

  خانم ثمر رحمانی

 • null

  عضو هیات مدیره و مدیرعامل

  آقای احسان رحمانی

 • null

  رئیس هیات مدیره

  خانم فرح مرشد