اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

نخستین تولید مذاب آلومینیوم در جاجرم

گام نخست تولید مذاب آلومینیوم در ” جاجرم”

با روشن شدن شعله نخستین دیگ کارخانه آلومینیوم جاجرم ، مقدمه تولید ذوب آلومینیوم در جاجرم مهیا شد .

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها