کویل

شکل و ابعاد

ضخامت (mm)عرض (mm)طول
20-2170-20محدودیتی ندارد
  • سایز های با قطر پایین به صورت کویل برروی قرقره قابل عرضه می باشد
  • هر نوع پروفیل و سطح مقطع خاص طبق سفارش قابل تولید است
  • محصول فوق به صورت قلع اندود قابل تولید می باشد

ترکیب شیمیایی

Alloy

(%) Main Element

Standard conformance

American

Chinese

Japanese

Europe

(ASTM (B49

GB

JIS

EN

CU-OFE(Cu: 99.99 (minC10100TU2C1011CW009A
CU-OF(Cu: 99.95 (minC10200TU1C1020CW008A
AL(Al: 99.7 (minSeries 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

مشخصات فنی و استاندارد

آلیاژدر صد عنصر اصلیمطابق استاندارد ASTM
OFE(CU:99/99(minC10100
AL(AL: 99/7 (minسری 1000 ، 3000 ،4000 ،5000 ،6000 ،8000

بسته بندی

در پالت های چوبی  بسته بندی می گردد

کاربرد

صنعت برق، الکترونیک، تابلو سازی