اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

آخرین دیگ ۷۰ کیلو آمپر ایرالکو، پس از بازسازی به موزه انتقال یافت

شمش هایی که در ابتدا با تکنولوژی ۷۰ کیلو آمپر، در شرکت آلومینیوم ایران تولید می‌شدند و طی یک روند رو به رشد؛ تعداد دیگ‌هایی که با این تکنولوژی وارد مدار تولید ایرالکو شدند، در آذر ماه سال ۱۳۷۱، به ۷۰۰ دیگ در قالب ۵ خط تولید رسید.

ارتقاء راندمان آمپری، کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه، افزایش تولید سالیانه، درپوش گذاری و اتصال به سیستم کنترل آلودگی پیشرفته با راندمان ۹۸ درصدی از مهمترین عواملی بود که سبب گردید تا ۱۴۰ دیگ خط یک کارگاه احیا در آبان ماه ۱۳۸۵ و ۱۴۰ دیگ خط ۲ این کارگاه در تیر ماه ۱۳۸۹ به طور کلی از مدار تولید خارج شوند.

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها