اخبار شرکت

آخرین دیگ ۷۰ کیلو آمپر ایرالکو، پس از بازسازی به موزه انتقال یافت

شمش هایی که در ابتدا با تکنولوژی ۷۰ کیلو آمپر، در شرکت آلومینیوم ایران تولید می‌شدند و طی یک روند رو به رشد؛ تعداد دیگ‌هایی که با این تکنولوژی وارد مدار تولید ایرالکو شدند، در آذر ماه سال ۱۳۷۱، به ۷۰۰ دیگ در قالب ۵ خط تولید رسید. ارتقاء راندمان آمپری، کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه، افزایش تولید سالیانه، درپوش گذاری و اتصال به سیستم کنترل آلودگی پیشرفته با راندمان ۹۸ درصدی از مهمترین عواملی بود که سبب گردید...