اخبار و رویدادها

باز هم رقابت مس کاتد ، در بورس کالا

با توجه به آغاز تعطیلات چین ،انتظار می رفت که با پیش بینی کاهش قیمت در هفته آتی کاتد مس در بورس کالا با مازاد عرضه مواجه  گردد. اما مثل اینکه خریداران با تصمیمات جدید سیاستمداران آمریکا ، شرایط دیگری را رقم زدند و با درخواست حدود   2800 تنی بازار قیمت  بورس دچار نوسان گردید و نهایتا با 1000 ریال افزایش با قیمت ( max ) 224.379 ریال معامله گردید .

معامله 1620 تن کاتد و 360 تن مفتول مس در بورس کالا

با توجه به کاهش نرخ (دلار) در چند روز اخیر، علی رغم نیاز بازار به مواد اولیه، تقاضا در بورس بسیار کمتر از حد انتظار بود. این موضوع باعث شد که کاتد مس و مفتول مس بدون رقابت، در بورس کالا معامله گردد.

تولید تسمه آلومینیومی سری 5000 برای اولین بار در کشور

شرکت مسبار کاوه با بکارگیری تکنولوژی و استفاده از توانمندیهای متخصصین خود توانست برای اولین بار تسمه آلومینیومی سری 500 در کشور تولید نموده و گامی موثر در جهت استقلال اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.

معامله ۳۰۰۰ تن کاتد و ۲۲۰۰ تن مفتول در بورس کالای ایران

با توجه به تقاضای 6240 تنی کاتد مس در بورس کالا، عرضه 3000 تنی شرکت ملی مس نیز نتوانست از افزایش قیمت جلوگیری نماید و با رقابت 3/5 درصدی در تالار بورس قیمت تا 449/219 ریال افزایش یافت. اما بازار مفتول به شکل دیگری رقم خورد و با تقاضای 1020 تنی در مقابل عرضه 2000 تنی، قیمت بر اساس نرخ پایه 216.525 معامله گردید که ثبت قیمت مفتول پایین تر از قیمت کاتد اتفاق عجیبی است که شاید فقط...