اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

به همت متخصصین شرکت همکار ” آلومینیوم کوهرنگ زاگرس ” برای نخستین بار خط آلیاژی ایرانی وارد شبکه برق رسانی کشور گردید

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها