اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

تولید تسمه آلومینیومی سری 5000 برای اولین بار در کشور

شرکت مسبار کاوه با بکارگیری تکنولوژی و استفاده از توانمندیهای متخصصین خود توانست برای اولین بار تسمه آلومینیومی سری 500 در کشور تولید نموده و گامی موثر در جهت استقلال اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها