سیم سودرونیک

شکل و ابعاد

سیم تک رشته به صورت آنیل شده و پیوسته

محصولقطر (mm)وزن هر قرقره
سیم سودرونیک1/50 و 1/38400kg

ترکیب شیمیایی

Alloy

Denomination

(%)Copper

(Oxygen(max ppm

Standard conformance

American

Chinese

Japanese

Europe

(ASTM(B49

GB

JIS

EN

CU-OFEOxygen-free99.995C10100TU2C1011CW009A
CU-OFOxygen-free99.955C10200TU1C1020CW008A

مشخصات فنی

استحکام کششدر صد ازدیاد طولبیشترین مقاومت در درجه حرارت 20°c
245-28522-280/15328

بسته بندی

  • نوع بسته بندی: قرقره چوبی یا فلز با روکش پلاستیکی
  • وزن بسته بندی: ۴۰۰kg

کاربرد

صنایع بسته بندی