مفتول

انواع مفتول مسی تولید شده به روش UP-CAST به صورت کویل و بدون جوش

محصولقطر (mm)وزن هر کویل (kg)
مفتول مسی25،20،16،15،10،83500Kg

ترکیب شیمیایی

Alloy

Denomination

Copper
(%)

Oxygen
(max ppm)

Standard conformance

American

Chinese

Japanese

Europe

(ASTM (B49

GB

JIS

EN

CU-OFEOxygen-free99.995C10100TU2C1011CW009A
CU-OFOxygen-free99.955C10200TU1C1020CW008A

مشخصات فیزیکی و مکانیکی

محصولهدایت الکتریکی (IACS)استحکام کششی (N/mm²)در صد ازدیاد طول (حداقل)قابلیت نازک شدن (mm)متوسط اندازه (mm)
مفتول مسی %101240380/190/05

بسته بندی

برروی  پالت های چوبی ۱/۵ متر در ۱/۵ متر

کاربرد

 در خطوط انتقال و توزیع فشارقوی برق، هادی های مسی و کابل سازی ها