واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت مسبار کاوه به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات خود به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته به انجام آزمونهای خاص و دقیق بر روی انواع سیم و تسمه به ترویج محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد.

 محدوده فعالیت های واحد کنترل کیفیت هم راستا با واحد تولید از ابتدایی ترین مرحله یعنی خرید مواد اولیه تا نهایی­ترین مرحله ( ارائه محصول به مشتری)، لازم و ضروری است. لذا این واحد در صدد است با دنبال کردن مباحث زیر هرچه بیشتر موجبات جلب رضایت مشتریان را فراهم آورد:

 • کنترل فرایند تولید محصول
 • نمونه گیری از محصولات
 • بازرسی نمونه ها
 • کنترل مواد ورودی
 • کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه

اهداف واحد کنترل کیفیت

 شرکت مسبار کاوه جهت ارتقاء روزافزون مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

 • حفظ استانداردهای تعیین شده سازمانی
 • تصحیح انحرافات فرایند تولید
 • ارزیابی کارایی هریک از سالن های تولید بر اساس نوع محصول تولیدی
 • افزایش بازده کیفی
 • بهبود فرایند کاری
 • افزایش بهره وری

مراحل کنترل در سه سر فصل کلی تقسیم بندی می شود

 • کنترل مواد اولیه و تطابق مشخصات آنها با نیازهای شرکت
 • کنترل حین فرآیند تولید و مطابقت با استانداردها
 • کنترل نهائی محصول و ارائه تست شیت

۱- کنترل مواد اولیه ورودی:

کلیه مواد ورودی تاثیرگذار برروی کیفیت محصول در بدو ورود به کارخانه مورد ارزیابی قرار میگیرند . در صورت تایید کنترل کیفی وانطباق با معیار پذیرش تعیین شده اجازه استفاده در فرایند تولید را دارند.

۲- کنترل حین فرایند تولید:

محصولات میانی در هر مرحله از تولید مورد بررسی وآزمایش قرار گرفته و درصورت تامین مشخصه های فنی  در مرحله بعدی مورد استفاده قرار میگیرند. وضعیت بررسی و آزمون، برروی کارت هایی که برای هرمرحله از تولید در نظر گرفته شده و روی بسته بندی محصول الصاق میشود تعیین میگردد.

محصولات میانی غیر منطبق تا زمان تعیین تکلیف و انجام اقدام اصلاحی اجازه فراوری در فرایند تولید را ندارند.

بطور کلی در مراحل مختلف تولید (حین فرایند) آزمون های ابعادی، خواص مکا نیکی وخواص الکتریکی هادی تحت کنترل قرار دارند.

۳- کنترل محصولات نهایی:

محصولات تولیدی در مرحله نهایی و تکمیل شده نیز مورد بررسی قرار میگیرند.کنترل محصول در این مرحله شامل کنترل های ابعادی، قطعی واتصالی، آزمون مقاومت الکتریکی  نوع بسته بندی و…  می باشند.

* بدیهی است دستیابی به هر یک از اهداف مذکور بدون در اختیار داشتن تجهیزات مناسب امکان پذیر نخواهد بود.  لذا آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت مسبار کاوه با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی دقیق سعی در ارائه خدمات مناسب به مشتریان را دارد.