کارخانه مقاطع آلومینیوم و مس

مشخصات کارخانه

این کارخانه در فضای به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع درشهر صنعتی کاوه واقع درشهر ساوه قراردارد و دستگاهها و ماشین آلات آن از کشورهای انگلستان، ایتالیا، چین و ایران تهیه شده است.

فرآیند تولید

ورودی:  مواد اولیه از کارخانه مفتول سازی  با  ابعاد مختلف تامین میگردد

مرحله ۱: کانفورم (Conform)

کشور سازنده : انگلیس

مفتول های مس  یا آلومینیوم تهیه شده، بوسیله اصطکاک تا دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد گرم شده و سپس مقاطع مختلف را بسته به نوع قالب نصب شده در دستگاه به صورت کویل تولید نموده و کویلها برروی قرقره پیچیده می شود.

مرحله ۲: کشش (Drawing)

کشور سازنده : ایتالیا

کویلهای تولید شده  در مرحله یک در دستگاه کشش ، به سایز درخواستی مشتری کشیده می شود و کویلهای سایزشده ،  بسته بندی و جهت تحویل به مشتری آماده می گردد.

مرحله ۳: تاب گیری و برش (Straight & Cut)

کشور سازنده : چین                                                                                                    

در صورت در خواست مشتری به صورت تسمه (باسبار)، کویلهای سایزشده بر روی این دستگاه، تاب گیری شده و سپس بر اساس طول در خواستی برش میشود.