کارخانه هادی سازی

مشخصات کارخانه

این کارخانه در فضایی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در شهر صنعتی کاوه واقع در شهر ساوه واقع شده است و دستگاهها و ماشین آلات این کارخانه از کشورهای تایوان، ایتالیا، آلمان، انگلیس تهیه شده است.

فرآیند تولید

ورودی : مواد اولیه این کارخانه ازکارخانه مفتول سازی با ابعاد مختلف تامین گردید

مرحله ۱: کشش و آنیل اولیه ( Drawing & Annealing)

کشور سازنده : تایوان

مفتول های مسی در این مرحله به صورت پیوسته کشیده و آنیل می گردد این دستگاه قابلیت کاهش سطح مقطع مفتول تا ۱/۳۸ میلی متر را دارد

مرحله ۱/۲ :کشش و آنیل ثانویه ( Drawing & Annealing)

کشور سازنده : آلمان

جهت تولید سیم های افشان ، سیم های تولید شده در مرحله یک، در این دستگاه کشیده و آنیل می شود و تا ضخامت ۰/۱۹ میلی متر قطر آن کاهش می یابد.

 مرحله ۳ ، ۲/۲:  دستگاه بافت

کشور سازنده : ایتالیا و انگلیس

سیم های تولید شده در مرحله اول  جهت تولید هادی هوایی و سیم های تولید شده در مرحله ۲/۲ جهت تولید سیم افشان ، جهت بافت به این دستگاه ها منتقل می گردد در این قسمت ۲ دستگاه Buncher 630 برای تولید سیم های افشان یک دستگاه Stander،ر۶۱ رشته برای تولید هادی و یک دستگاه Buncher 1250  برای تولید سیم ارتینگ استفاده میشود.